TỶ TRỌNG KẾ 

Thang đo: 0.700 ~ 1.850(0.002) g/㎖

Hãng cung cấp: SCILAB/ HÀN QUỐC
Order Code: D5.702S
Cung cấp bộ đầy đủ với 19 cây , dài 165mm

 

 

D5.DL01 Hydrometer divi. 0.002g/ml 0.700-0.760
D5.DL02Hydrometer divi. 0.002g/ml 0.760-0.820
D5.DL03 Hydrometer divi. 0.002g/ml 0.820-0.880
D5.DL04 Hydrometer divi. 0.002g/ml 0.880-0.940
D5.DL05 Hydrometer divi. 0.002g/ml 0.940-1.000
D5.DL06 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.000-1.060
D5.DL07 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.060-1.120
D5.DL08 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.120-1.180
D5.DL09 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.180-1.240
D5.DL10 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.240-1.300
D5.DL11 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.300-1.360
D5.DL12 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.360-1.420
D5.DL13 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.420-1.480
D5.DL14 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.480-1.540
D5.DL15 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.540-1.600
D5.DL16 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.600-1.660
D5.DL17 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.660-1.720
D5.DL18 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.720-1.780
D5.DL19 Hydrometer divi. 0.002g/ml 1.780-1.850

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)