BÌNH IODINE

*Dùng để xác định iodine

 

 

 

GL.072.202.02 Iodine Flask, w/20㎖ Top Cup, 29/32, 250㎖ 0 0 1/Ea. - -
GL.072.202.02 Iodine Flask, w/20㎖ Top Cup, 29/32, 250㎖ 0 0 2/Pk. - -
GL.072.202.04 Iodine Flask, w/20㎖ Top Cup, 29/32, 500㎖ 0 0 1/Ea. - -
GL.072.202.04 Iodine Flask, w/20㎖ Top Cup, 29/32, 500㎖
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)