CỒN KẾ 

*Hãng sx: Alla - Pháp

*Đo ethanol theo %

*Hiệu chuẩn tại 20oC

AL.0500.FC000     Alcohol meter 0-100%
AL.091.000FCP Alcohol meter 0-10%
AL.091.010FCP Alcohol meter 10-20%
AL.091.020FCP Alcohol meter 20-30%
AL.091.030FCP Alcohol meter 30-40%
AL.091.040FCP Alcohol meter 40-50%
AL.091.050FCP Alcohol meter 50-60%
AL.091.060FCP Alcohol meter 60-70%
AL.091.070FCP Alcohol meter 70-80%
AL.091.080FCP Alcohol meter 80-90%
AL.091.090FCP Alcohol meter 90-100%

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)