DUNG DỊCH ĐỆM BUFFER

METROHM- THỤY SĨ

62307110 Buffer Solution pH7 (500mL) 

62307100 Buffer Solution pH4 (500mL)

 

BỘ DUNG DỊCH pH 4, 7 , 9

HSX: Metrohm Thụy SĨ

Mã đặt hàng: 6.2307.230

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)