Bộ phá mẫu bằng lò vi sóng - Parr
4782 
Hãng: Parr - Mỹ
*Ứng dụng trong quá trình xử lý và chuẩn bị mẫu trong các ngành thực phẩm, môi trường, dược phẩm, dầu khí…
*Thời gian phá mẫu nhanh
*Thiết kế trơ về hóa học, sử dụng lò vi sóng để hòa tan mẫu nhanh trong bình kín. 
- Thể tích: 45ml
- Khối lượng mẫu vô cơ: 2.0 gram
- Khối lượng mẫu hữu cơ: 0.2 gram
- Nhiệt độ tối đa đề nghị: 250°C
- Nhiệt độ tối đa tuyệt đối: 250°C
- Áp suất tối đa tuyệt đối: 1200 psi.
- Chế độ bảo vệ quá áp suất: Đĩa chịu nén
- Vật liệu PTFE
- Chiều cao: 14.3cm
- Max O.D: 7.8cm

Bom phá mẫu  bằng acid thể tích 45ml - Parr
 4744
Hãng: Parr - Mỹ
Ứng dụng trong quá trình xử lý và chuẩn bị mẫu trong các ngành thực phẩm, môi trường, dược phẩm, dầu khí…
- Thể tích: 45ml
- Khối lượng mẫu vô cơ: 2.0 gram
- Khối lượng mẫu hữu cơ: 0.2 gram
- Nhiệt độ tối đa đề nghị: 250°C
- Nhiệt độ tối đa tuyệt đối: 250°C
- Áp suất tối đa : 1800psi
- Vật liệu bằng thép không gỉ
- Chiều cao: 13.41cm
- Max O.D: 6.35cm
 
Bom phá mẫu 125ml - Parr
4748
Hãng: Parr - Mỹ
Ứng dụng trong quá trình xử lý và chuẩn bị mẫu trong các ngành thực phẩm, môi trường, dược phẩm, dầu khí…
- Thể tích: 125ml
- Khối lượng mẫu vô cơ: 5 gram
- Khối lượng mẫu hữu cơ: 0.5 gram
- Nhiệt độ tối đa đề nghị: 250°C
- Nhiệt độ tối đa tuyệt đối: 250°C
- Áp suất tối đa : 1900psi
- Vật liệu bằng thép không gỉ
- Chiều cao: 13.41cm
- Max O.D: 6.35cm
 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)