Thiết bị tạo chân không tuần hoàn nước Aspirator 
Model: A-1000S
HSX: Eyela Nhật Bản
* Hệ thống tuần hoàn áp suất thông qua bơm nước
* Lưu lượng: 16 - 19 L/phút  50 - 60 Hz (ở nhiệt độ nước 6oC)
* Độ chân không tới hạn: 
+  Nhiệt độ: 5oC - Chân không: 930Pa (7mmHg)
+  Nhiệt độ: 10oC - Chân không: 1600Pa (12mmHg)
+  Nhiệt độ: 20oC - Chân không: 2660Pa (20mmHg)
+  Nhiệt độ: 30oC - Chân không: 4266Pa (32mmHg)
* Chức năng bảo vệ: van kiểm tra, protector nhiệt
* Motor: 150W
* Kích thước bể (mm): 255W x 361D x 216H 10L
* Vật liệu làm bể: Polypropylene
* Khối lượng: 6.7kg
* Nguồn: 220V - 50/60Hzdqswd
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)