Hổ trợ trực tuyến

Ms. Ly  - 0935 473 597-(Phone/Zalo)

Ms. Ly - 0935 473 597-(Phone/Zalo)

Email - ly.scilabvn@gmail.com

Email - ly.scilabvn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online0
  • Hôm nay0
  • Hôm qua0
  • Trong tuần0
  • Trong tháng0
  • Tổng cộng0

Xy lanh

SYRINGE DÀNH CHO Hitachi HPLC Autosamplers

SYRINGE DÀNH CHO Hitachi HPLC Autosamplers

SYRINGE DÀNH CHO Hitachi HPLC Autosamplers

Vui lòng gọi

54658-01 SYRINGE HPLC DÀNH CHO AUTOSAMPLER Beckman Coulter

54658-01 SYRINGE HPLC DÀNH CHO AUTOSAMPLER Beckman Coulter

54658-01 SYRINGE HPLC DÀNH CHO AUTOSAMPLER  Beckman Coulter 

Vui lòng gọi

SYRINGE HPLC DÀNH CHO AUTOSAMPLER THERMO SCIENTIFIC

SYRINGE HPLC DÀNH CHO AUTOSAMPLER THERMO SCIENTIFIC

SYRINGE DÀNH CHO AUTOSAMPLER THERMO SCIENTIFIC

Vui lòng gọi

62161-01 Syringe tiêm mẫu HPLC Varian Prostar Autosampler

62161-01 Syringe tiêm mẫu HPLC Varian Prostar Autosampler

Syringe tiêm mẫu HPLC Varian Prostar 410/420/430 Autosampler

Vui lòng gọi

81331 SYRINGE TIÊM MẪU HPLC VALCO VISF-1 HAMILTON

81331 SYRINGE TIÊM MẪU HPLC VALCO VISF-1 HAMILTON

SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

Vui lòng gọi

81131 SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

81131 SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

Vui lòng gọi

81031 SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

81031 SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

Vui lòng gọi

80931 SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

80931 SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

Vui lòng gọi

SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1

SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1

SYRINGE TIÊM MẪU VALCO VISF-1 HAMILTON

Vui lòng gọi

81050 Syringe tiêm mẫu sắc ký lớp mỏng 100 microlit Hamilton

81050 Syringe tiêm mẫu sắc ký lớp mỏng 100 microlit Hamilton

81050 Syringe tiêm mẫu sắc ký lớp mỏng 100 microlit Hamilton dành cho hệ thống sắc ký lớp mỏng

 

Vui lòng gọi

80950 Syringe tiêm mẫu sắc ký lớp mỏng hamilton

80950 Syringe tiêm mẫu sắc ký lớp mỏng hamilton

80950 Syringe tiêm mẫu sắc ký lớp mỏng hamilton dành cho hệ thống sắc ký lớp mỏng

50 µL, Model 1705 N SYR, Cemented NDL, 22s ga, 2 in, point style 3T,

Vui lòng gọi

Syringe HPLC Dionex

Syringe HPLC Dionex

Syringes for Dionex HPLC Autosamplers

Vui lòng gọi

Xylanh sắc ký HPLC Hamilton

Xylanh sắc ký HPLC Hamilton

dành cho hệ thống sắc ký lỏng:

Rheodyne, Valco, Beckman Counter, Altex ang SSI Injection Valve Syringe

Gastight Syringe for Aqueous Samples

Microliter Syringe for Volatiles Orgarnic Samples

Valco VISF-1 Injection Valve Syringe

 

 

Vui lòng gọi

Syringe HPLC PerkinElmer Autosampler Hamilton

Syringe HPLC PerkinElmer Autosampler Hamilton

*Xy lanh tiêm mẫu bằng tay hoặc xy lanh tiêm mẫu autosampler HPLC

Vui lòng gọi

81365 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81365 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81365 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

Vui lòng gọi

81265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

Vui lòng gọi

81165 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81165 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81165 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

Vui lòng gọi

81065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

Vui lòng gọi

80965 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80965 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80965 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

Vui lòng gọi

80265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

Vui lòng gọi

80065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 10µL Hamilton

80065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 10µL Hamilton

80065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 10µL Hamilton

Vui lòng gọi

81316 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81316 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81316 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

Vui lòng gọi

81216 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81216 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81216 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

Vui lòng gọi

81175 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81175 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81175 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

Vui lòng gọi

81075 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81075 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81075 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

Vui lòng gọi

80975 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80975 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80975 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

Vui lòng gọi

80275 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80275 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80275 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton 

Vui lòng gọi

204052 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204052 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

202660 Bơm tiêm tiêm mẫu 2500µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

202660 Bơm tiêm tiêm mẫu 2500µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

202660 Bơm tiêm tiêm mẫu 2500µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

80318 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

80318 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

80318 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

80389 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80389 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80389 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

80388 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80388 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80388 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

87989 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87989 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

86274 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

86274 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

86274 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

SCILAB -HÀN QUỐC