THIẾT BỊ ĐO ĐỘ BÁM ĐÍNH VÀ BÓC VỎ

HÃNG: MECMESIN – ANH

Hệ thống thử nghiệm điều khiển bằng máy tính Mecmesin có gắn bàn bóc hỗ trợ 90 độ để thực hiện phân tích vì độ chính xác khi đo các lực nhỏ và mức độ kiểm soát cao đối với các thông số thử nghiệm.

Hệ thống đo lực bám dính 90 độ Mecmesin

  • Thiết bị đo lực được điều khiển bằng phần mềm trên máy tính ( MultiTest 2.5-i)
  • 25 N Intelligent Loadcell
  • Phần mềm Emperor
  • Bàn bóc trợ lực 90 độ ( Assisted Pull-Peel Table 90 Degree)
  • Ngàm kẹp

Mục đích

  • Tạo các quy trình kiểm tra cho các mục đích nghiên cứu – R&D
  • Quy trình kiểm tra lặp lại để so sánh đối chiếu - QC
  • Xuất dữ liệu để phân tích chuyên sâu

Phần mềm Emperor thân thiện với người dùng cho phép người vận hành đánh giá các thông số kiểm tra khác nhau, chẳng hạn như tốc độ bóc, để phát triển các kiểm tra tiêu chuẩn. Các loại băng (tape)  khác nhau được sử dụng để kéo màng mỏng khỏi chất nền của nó và kết quả sau đó có thể được so sánh trong phần mềm. Lực bóc trung bình và tối đa được tính toán tự động và có thể được xuất để sử dụng trong các báo cáo hoặc sang các gói phần mềm khác như Excel.

Khi các bài kiểm tra tiêu chuẩn đã được phát triển, các tiêu chí đạt và không đạt có thể được thêm vào chương trình để tự động chỉ ra chất lượng của các mẫu mới.

Contact: Ms Ly- 0935473597  để nhận tư vấn và báo giá! 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)