Giấy thử độ ẩm

(test nhanh Cobalt Chloride)

Xuất xứ: Johnson Anh

Order Code: J2.015.1

*Dùng xác định độ ẩm nhanh và dễ dàng

*Đóng gói: 200 strips

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)