Ống NMR - Duran

  • Ống NMR có 3 lớp với độ chính xác khác nhau.
  • Tùy theo từ trường và spin, mà ta lựa chọn các lớp khác nhau cho phù hợp.
  • Ống NMR có độ chính xác cao, độ thẳng của ống, độ dày thành và độ đồng nhất thủy tinh tốt.
  • Cho kết quả xét nghiệm nhanh chóng và chính xác.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

(1) Economic NMR Tube
Cat. No. Item name
DU.231700117 Tube NMR, Economic type, 300 MHz
DU.231700117 Tube NMR, Economic type, 300 MHz
(2) Professional NMR Tube
Cat. No. Item name
DU.231700211 Tube NMR , Professional type, 400 MHz
DU.231700211 Tube NMR , Professional type, 400 MHz
(3) Scientific NMR Tube
Cat. No. Item name
DU.231700314 Tube NMR , Scientific type, 500 MHz
DU.231700314 Tube NMR , Scientific type, 500 MHz
DU.2907400 Brush, for Φ5mm NMR Tubes, STS Wire w/Nylon Bristles, L250mm
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)