Thiết bị so màu Gardner Scale 3000 Comparator
Model: AF228
Manufacturer: Lovibond - UK
* Xác định màu chính xác theo thang Accurate Determination of the Gardner Scale
*Dễ dàng đạt tới độ chính xác tối ưu
*Ứng dụng theo tiêu chuẩn ASTM D1544, ASTM D6166
*Colour Type Transparent
*Portability Benchtop
*Cung cấp bao gồm
Comparator 3000
2 x Glass Discs
4/30-1 (left hand) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
4/30-2 (right hand) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
2 x Test Tubes 10.65mm diameter
*
 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)