MÁY QUANG PHỔ ĐO ĐỘ CỨNG NƯỚC

Model:MD 100 Hardness total

Code: 276190

Hãng sản xuất : Lovibond - Dức

 

Nguồn sáng: đèn LED và đầu dò trong buồng đựng mẫu, filter đo ở bước sóng 660 nm (độ chính xác ± 1 nm)

Khoảng đo: 

Hardness total HR T :20 - 500 mg/L CaCO3

Hardness total T :2 - 50 mg/L CaCO3

Độ phân giải trắc quang : 0.01A

Độ chính xác trắc quang : 3% FS (temp = 20°C - 25°C)

Chức năng bổ sung: thời gian và ngày thực tế

Nguồn cung cấp: pin AAAx4

Tự động TẮT

Bộ nhớ trong: lưu trữ 16 kết quả đo

Kích thước: 155 x 75 x 35 mm (L x W x H)

Khối lượng : ~ 260 g

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)