THIẾT BỊ ĐO ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT HAI CỘT OmniTest 25KN
Hãng sãn xuất: MECMESIN - UK
Model:  OmniTest 25kN 820-025

 

OmniTest hai cột có sẵn ở ba kích cỡ khung với mức tải trọng là 10 kN, 25 kN và 50 kN. Các UTM đa năng này phù hợp lý tưởng để thử nghiệm các vật liệu cứng yêu cầu tải trọng cao hơn, cũng như hoàn hảo cho các thử nghiệm kéo dài, lực thấp và để gắn các mẫu lớn hơn không thể dễ dàng đặt trên các khung thử nghiệm một cột.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)