Máy chuẩn độ Karl Fisher
Model: 870 KF Titrino plus
Code: 2.870.1010
Hãng sản xuất: Metrohm-Thụy Sỹ
Đây là loại máy mới  trong họ chuẩn độ Karl Fischer với 
màn hình đồ thị thể hiện đường cong chuẩn độ hoặc đường
cong phản ứng trong suốt quá trình phản ứng. Hiển thị trực
tiếp trêm máy.
Model 870  là một máy chuẩn độ Karl Fischer dùng để xác 
định hàm lượng nước và đường cong chuẩn độ, giá trị pK cũng  
như các điểm cuối của quá trình chuẩn độ. Nó được ứng dụng
trong nhiều ngành khác nhau như : môi trường, hóa dầu, hóa 
hữu cơ, dược phẩm, thực phẩm …
Thang đơn vị đo : %,ppm, mg/ml,g, mg, ml, mg/pc.
Có khả năng phân tích được nhiều mẫu
Phương pháp sử dụng đã được cài đặt trong máy dùng 
 xác định hàm lượng nước, blank, hệ số titer
 Máy có khả năng kết nối với cân, máy in…
Tự động nhận biết burette và kiểm tra máy khi bật
 công tắc nguồn điện. 
Khoảng đo: 100ppm đến 100%
Nguồn điện : 100 - 240 V, 50/60Hz.
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)