AF328 Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Units

Lovibond - Anh

Được sử dụng cho các chất lỏng màu vàng nhạt như nước, dầu và hóa chất. Do màu của mẫu tương đối không bão hòa nên bộ sản phẩm sử dụng comparator Nessleriser có chiều dài đường truyền dài để mang lại độ nhạy và độ chính xác đo cao hơn.

AF328 là một bộ công cụ đặc biệt để phân loại màu trực quan của Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour

*      Khoảng đo: 0 - 70 mg Pt/l.

*      Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM D1209 ISO 6271

*      Loại màu Trong suốt

*      Di động

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)