AF334  Comparator 2000+ Gardner Scale Kit

Hãng: Lovibond - UK

*Đo trực quan nhanh, tiết kiệm & di động

*Tầm nhìn hai trường cho kết quả chính xác

*Khả năng đảm bảo các điều kiện chiếu sáng liên tục

*Bộ comparator 2000+ là cách dễ nhất để đo lường theo thang đo Gardner. Đây là công cụ kiểm soát chất lượng hữu ích đối với hàng hóa nhập và xuất đi. Kết quả kiểm tra màu sắc đáng tin cậy và có thể lặp lại là chìa khóa để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng và giảm thiểu chi phí sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng ASTM D1544, ASTM D6166

Loại màu Trong suốt

Trong mờ

Thang màu: Gardner Colour 1 - 18 Units
Độ phân giải: 1 Unit

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)