BỘ KIT KIỂM TRA CHỈ SỐ TANNIN

Hãng: Lovibond - Đức

Order code: 414360

Thang đo: 2 đến 20 đơn vị Einheiten

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)