56K014401 AF103 Chlorine HR Kit 3/2 Iod 1 PCS

LOVIBOND - ĐỨC 


AF103 Chlor HR Kit 3/2 Iod
Comparator 2000+ là hệ thống đo màu linh hoạt cho nước
Bộ so màu 2000+ có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng để test hàng lượng clo HR
Thang đo:  5,0 - 250 mg Cl2

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)