XY LANH TIÊM MẪU TRÊN GEL ĐIỆN DI

HÃNG: HAMILTON - MỸ

Bơm tiêm gel được thiết kế với các kim có kích thước nhỏ, hoàn hảo để nạp các làn trên gel điện di.

Ứng dụng phổ biến nhất là cho các phương pháp giải trình tự DNA đa hợp.

Nhanh chóng chuyển 1, 8 hoặc 12 mẫu sang gel giải trình tự, đĩa MICROTITER® hoặc màng nylon.

Phân phối chính xác đồng thời từ 0,2 đến 10 µL mẫu cho mỗi ống tiêm.

Các ống tiêm cố định cung cấp khoảng cách kim 9 mm và ống tiêm có thể điều chỉnh độ rộng từ 9 - 10,8 mm.

Một thể tích dừng có thể cài đặt cho phép tải lại nhanh hơn, chính xác hơn và khả năng lặp lại tuyệt vời.

Xy lanh tiêm mẫu đơn kênh trên gel điện di

Part # / Ref Volume Syringe Series Termination Gauge
80081

10 µL

1700

Cemented Needle (N)

0.2 mm

80091

10 µL

1700

Removable Needle (RN)

0.2 mm

84504

10 µL

1700

Cemented Needle (N)

0.4 mm

84505

10 µL

1700

Cemented Needle (N)

0.3 mm

Xy lanh tiêm mẫu đa kênh (8 kênh, 12 kênh)

Part # / Ref Volume Channels Syringe Series Termination Gauge
84500

10 µL

12-channels

1700

Cemented Needle (N)

0.4 mm

84501

10 µL

12-channels

1700

Cemented Needle (N)

0.3 mm

84502

10 µL

8-channel

1700

Cemented Needle (N)

0.4 mm

84503

10 µL

8-channel

1700

Cemented Needle (N)

0.3 mm

84511

10 µL

8-channel

1700

Cemented Needle (N)

0.2 mm

84711

10 µL

8-channel

1700

Removable Needle (RN)

0.2 mm

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)