Hổ trợ trực tuyến

Ms. Ly  - 0935 473 597-(Phone/Zalo)

Ms. Ly - 0935 473 597-(Phone/Zalo)

Email - ly.scilabvn@gmail.com

Email - ly.scilabvn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online0
  • Hôm nay0
  • Hôm qua0
  • Trong tuần0
  • Trong tháng0
  • Tổng cộng0

VẬT TƯ TIÊU HAO

606900 W690 Large Face Optical Glass Cell Lovibond

606900 W690 Large Face Optical Glass Cell Lovibond

W690 Large Face Optical Glass Cuvet 

606900 W690/OG/10 Large Face Optical Glass

606914 W690/OG/20 Large Face Optical Glass

Vui lòng gọi

605960 W600 Optical Glass

605960 W600 Optical Glass

605960   W680 Optical Glass cells Lovibond

   A pack of ten optical glass absorptiometer cells at 10mm path length.

Vui lòng gọi

606810 W680 Optical Glass cells Lovibond

606810 W680 Optical Glass cells Lovibond

606810  W680 Optical Glass cells Lovibond

   A pack of ten optical glass absorptiometer cells at 10mm path length.

Vui lòng gọi

605404	W540 Optical Glass	A pack of ten optical glass absorptiometer cells at 10mm path length.

605404 W540 Optical Glass A pack of ten optical glass absorptiometer cells at 10mm path length.

605404    W540 Optical Glass Cuvet Lovibond

   A pack of ten optical glass absorptiometer cells at 10mm path length.

Vui lòng gọi

W190/OG/10 Optical Glass Cuvet Lovibond

W190/OG/10 Optical Glass Cuvet Lovibond

W190/OG/10 Optical Glass Cuvet Lovibond Anh

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

601424 W140 Wide Optical Glass Cuvet Lovibond - Anh

601424 W140 Wide Optical Glass Cuvet Lovibond - Anh

601424 W140 Wide Optical Glass Cuvet Lovibond - Anh

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

W100 Optical Glass Cuvet Lovibond - Anh

W100 Optical Glass Cuvet Lovibond - Anh

601040 W100 Optical Glass Cuvet Lovibond - Anh

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

605915	W586/OG/30 Optical Glass Cuvet Lovibond

605915 W586/OG/30 Optical Glass Cuvet Lovibond

605915    W586/OG/30 Optical Glass Cuvet Lovibond

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

605905	W586/OG/20 Optical Glass Cuvet Lovibond

605905 W586/OG/20 Optical Glass Cuvet Lovibond

605905    W586/OG/20 Optical Glass Cuvet Lovibond

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

605895	W586/OG/10 Optical Glass Cuvet

605895 W586/OG/10 Optical Glass Cuvet

605895    W586/OG/10 Optical Glass Cuvet Lovibond

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

605910	W586/OG/30 Optical Glass Cuvet Lovibond

605910 W586/OG/30 Optical Glass Cuvet Lovibond

605910    W586/OG/30 Optical Glass Cuvet Lovibond

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

605900	W586/OG/20 Optical Glass Cuvet Lovibond

605900 W586/OG/20 Optical Glass Cuvet Lovibond

605900    W586/OG/20 Optical Glass Cuvet Lovibond

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

W586/OG/10 Optical Glass Cuvet Lovibond

W586/OG/10 Optical Glass Cuvet Lovibond

W586/OG/10 Optical Glass  Cuvet Lovibond

Cuvet thủy tinh quang học chất lượng cao -  sử dụng từ 340 nm đến 2500 nm
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Viền vát - Vị trí dễ dàng
Không tì vết

Vui lòng gọi

132770	10 mm Plastic disposable cell Lovibond

132770 10 mm Plastic disposable cell Lovibond

132770    10 mm Plastic disposable cell Lovibond

Vui lòng gọi

656200	W600/B/50 Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656200 W600/B/50 Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656200    W600/B/50 Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656150	W600/B/6'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656150 W600/B/6'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656150    W600/B/6'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656130	W600/B/5 1/4'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656130 W600/B/5 1/4'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656130    W600/B/5 1/4'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656124	W600/B/5'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656124 W600/B/5'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656124    W600/B/5'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656114	W600/B/4'' Borosilicate Glass cuvet Lovibond

656114 W600/B/4'' Borosilicate Glass cuvet Lovibond

656114    W600/B/4'' Borosilicate Glass cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656104	W600/B/3'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656104 W600/B/3'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656104    W600/B/3'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656090	W600/B/2'' Borosilicate Glass Cell Lovibond

656090 W600/B/2'' Borosilicate Glass Cell Lovibond

656090 W600/B/2'' Borosilicate Glass Cell Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656080	W600/B/1'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656080 W600/B/1'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656080    W600/B/1'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656074	W600/B/1/2'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656074 W600/B/1/2'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656074    W600/B/1/2'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656064	W600/B/1/4'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656064 W600/B/1/4'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656064    W600/B/1/4'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656054	W600/B/1/8'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656054 W600/B/1/8'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656054    W600/B/1/8'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656044	W600/B/1/16'' Borosilicate Glass Cuvet	Lovibond

656044 W600/B/1/16'' Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656044    W600/B/1/16'' Borosilicate Glass Cuvet    Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656030	W600/B/100 Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656030 W600/B/100 Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

656030    W600/B/100 Borosilicate Glass Cuvet Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656020	W600/B/40 Borosilicate Glass	Lovibond

656020 W600/B/40 Borosilicate Glass Lovibond

656020    W600/B/40 Borosilicate Glass    Lovibond

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

656010	W600/B/33 Borosilicate Glass Cell

656010 W600/B/33 Borosilicate Glass Cell

656010    W600/B/33 Borosilicate Glass Cell

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

655990	W600/B/25 Borosilicate Glass Cuvet

655990 W600/B/25 Borosilicate Glass Cuvet

655990    W600/B/25 Borosilicate Glass Cuvet

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

655960	W600/B/10 Borosilicate Glass

655960 W600/B/10 Borosilicate Glass

655960    W600/B/10 Borosilicate Glass :

Cuvet quang học chất lượng cao
Hợp nhất nhiệt - Bền bỉ và mạnh mẽ
Thích hợp cho các mẫu được làm nóng
Cuvet thủy tinh Borosilicate W600 

Vui lòng gọi

126094 Cuvet thủy tinh lovibond

126094 Cuvet thủy tinh lovibond

126094 Cuvet thủy tinh BorosilicateOptical Cell W190 cho PFX190. 17mm x 70mm.

Đối với các mẫu được làm nóng đến 100oC, cell được gia nhiệt đến cùng nhiệt độ với mẫu.

Thủy tinh Borosilicate có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp nên có khả năng chống sốc nhiệt và do đó ít bị nứt khi đun nóng và làm lạnh. Được đề xuất sử dụng với các mẫu nóng

Vui lòng gọi

126084 Cuvet thủy tinh Borosilicate Optical Cell

126084 Cuvet thủy tinh Borosilicate Optical Cell

126084 Cuvet thủy tinh BorosilicateOptical Cell W190 cho PFX190. 17mm x 70mm.

Đối với các mẫu được làm nóng đến 100oC, cell được gia nhiệt đến cùng nhiệt độ với mẫu.

Thủy tinh Borosilicate có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp nên có khả năng chống sốc nhiệt và do đó ít bị nứt khi đun nóng và làm lạnh. Được đề xuất sử dụng với các mẫu nóng

Vui lòng gọi

126074	Cuvet thủy tinh W190/B/33 Borosilicate Glass PFX190

126074 Cuvet thủy tinh W190/B/33 Borosilicate Glass PFX190

Cuvet thủy tinh BorosilicateOptical Cell W190 cho PFX190. 17mm x 70mm.

Đối với các mẫu được làm nóng đến 100oC, cell được gia nhiệt đến cùng nhiệt độ với mẫu.

Thủy tinh Borosilicate có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp nên có khả năng chống sốc nhiệt và do đó ít bị nứt khi đun nóng và làm lạnh. Được đề xuất sử dụng với các mẫu nóng

Vui lòng gọi

126044 Cuvet thủy tinh Borosilicate W190 Lovibond

126044 Cuvet thủy tinh Borosilicate W190 Lovibond

Cuvet thủy tinh BorosilicateOptical Cell W190 cho PFX190. 17mm x 70mm.

Đối với các mẫu được làm nóng đến 100oC, cell được gia nhiệt đến cùng nhiệt độ với mẫu.

Thủy tinh Borosilicate có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp nên có khả năng chống sốc nhiệt và do đó ít bị nứt khi đun nóng và làm lạnh. Được đề xuất sử dụng với các mẫu nóng

Vui lòng gọi

126034 W190 Borosilicate Glass Optical Cell

126034 W190 Borosilicate Glass Optical Cell

Cuvet thủy tinh Borosilicate W190 cho PFX190. 17mm x 70mm.

Đối với các mẫu được làm nóng đến 100oC, cell được gia nhiệt đến cùng nhiệt độ với mẫu.

Thủy tinh Borosilicate có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp nên có khả năng chống sốc nhiệt và do đó ít bị nứt khi đun nóng và làm lạnh. Được đề xuất sử dụng với các mẫu nóng

Vui lòng gọi

SCILAB -HÀN QUỐC