Hổ trợ trực tuyến

Ms. Ly  - 0935 473 597-(Phone/Zalo)

Ms. Ly - 0935 473 597-(Phone/Zalo)

Email - ly.scilabvn@gmail.com

Email - ly.scilabvn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online0
  • Hôm nay0
  • Hôm qua0
  • Trong tuần0
  • Trong tháng0
  • Tổng cộng0

Xy lanh

Syringe HPLC PerkinElmer Autosampler Hamilton

Syringe HPLC PerkinElmer Autosampler Hamilton

*Xy lanh tiêm mẫu bằng tay hoặc xy lanh tiêm mẫu autosampler HPLC

Vui lòng gọi

81365 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81365 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81365 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

Vui lòng gọi

81265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

Vui lòng gọi

81165 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81165 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81165 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

Vui lòng gọi

81065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

Vui lòng gọi

80965 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80965 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80965 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

Vui lòng gọi

80265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80265 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

Vui lòng gọi

80065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 10µL Hamilton

80065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 10µL Hamilton

80065 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 10µL Hamilton

Vui lòng gọi

81316 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81316 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

81316 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 1000µL Hamilton

Vui lòng gọi

81216 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81216 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

81216 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 500µL Hamilton

Vui lòng gọi

81175 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81175 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

81175 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 250µL Hamilton

Vui lòng gọi

81075 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81075 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

81075 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 100µL Hamilton

Vui lòng gọi

80975 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80975 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

80975 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 50µL Hamilton

Vui lòng gọi

80275 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80275 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton

80275 Bơm tiêm tiêm mẫu HPLC 25µL Hamilton 

Vui lòng gọi

204052 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204052 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

204051 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

202660 Bơm tiêm tiêm mẫu 2500µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

202660 Bơm tiêm tiêm mẫu 2500µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

202660 Bơm tiêm tiêm mẫu 2500µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

80318 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

80318 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

80318 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Thermo Scientific

Vui lòng gọi

80389 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80389 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80389 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

80388 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80388 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80388 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

87989 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87989 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87988 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

86274 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

86274 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

86274 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

80176 Bơm tiêm tiêm mẫu 1µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80176 Bơm tiêm tiêm mẫu 1µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80176 Bơm tiêm tiêm mẫu 1µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

86726 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

86726 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

86726 Bơm tiêm tiêm mẫu 0.5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

80094 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80094 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80094 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Vui lòng gọi

80080 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80080 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80080 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent 

Vui lòng gọi

80390 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80390 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80390 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent  7673, 7683,7693, 6850

Vui lòng gọi

80387 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80387 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

80387 Bơm tiêm tiêm mẫu 10µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent 7673, 7683,7693, 6850

Vui lòng gọi

Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent

87990 Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent 7673, 7683,7693, 6850

Vui lòng gọi

Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent 7673, 7683,7693, 6850

Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent 7673, 7683,7693, 6850

Bơm tiêm tiêm mẫu 5µL cho sắc ký khí Autosampler Agilent 7673, 7683,7693, 6850

Vui lòng gọi

Bơm tiêm mẫu 203080 Syringe 500 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203080 Syringe 500 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203080 Syringe 500 µL Microliter CTC PAL

Vui lòng gọi

Bơm tiêm mẫu 203078 Syringe 250 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203078 Syringe 250 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203078 Syringe 250 µL Microliter CTC PAL

Vui lòng gọi

Bơm tiêm mẫu 203073 Syringe 100 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203073 Syringe 100 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203076 Syringe 100 µL Microliter CTC PAL203073

Vui lòng gọi

Bơm tiêm mẫu 203043 Syringe 25 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203043 Syringe 25 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203361 Syringe 10 µL Microliter CTC PAL

Vui lòng gọi

Bơm tiêm mẫu 203361 Syringe 10 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203361 Syringe 10 µL Microliter CTC PAL

Bơm tiêm mẫu 203361 Syringe 10 µL Microliter CTC PAL

Vui lòng gọi

SCILAB -HÀN QUỐC