TÚI CHỨA MẪU BẰNG PE

TÚI ĐỰNG MẪU VÔ TRÙNG 

(dùng cho mẫu thực phẩm hoặc máy dập mẫu,..)

TÚI CHỨA MẪU PE VÔ TRÙNG

có dải đễ viết thông tin mẫu

TÚI CHỨA MẪU PP 

Hấp khử trùng được

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)