TỦ ẤM LẮC NHIỆT ĐỘ THẤP

MODEL: SIRS-20

HÃNG: SCILAB - KOREA

ORDER CODE: SL.INCRS020

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)