THIẾT BỊ LÀM LẠNH TUẦN HOÀN JULABO

HÃNG: JULABO - ĐỨC

Model: FL

 

*Có hai kiểu làm lạnh khác nhau: bằng khí (FL) và bằng nước (FLW)

*Có chỉ báo áp suất nạp (FL1201 và trở lên) và chỉ mức nước

*Bơm tuần hoàn thiết kế để hoạt động liên tục