Máy chuẩn độ điện thế & Karl Fischer
Model: 906 Titrando
Nhà sản xuất: Metrohm-Thụy Sỹ
-Vận hành máy bằng phần Mềm Tiamo
Tính năng thuận lợi của máy:
Chức năng chuẩn độ đã trang bị sẵn trong máy như sau:
-Chuẩn độ acid – bazo trong môi trường nước và môi trường và khan
-Chuẩn độ oxy hóa khử, COD
-Chuẩn độ Bạc
-Chuẩn độ phức.
-Chuẩn độ quang
-Chuẩn độ một pha/hai pha xác định chất hoạt động  bề mặt: Anionic, Cationic, non – ionic trong mỹ phẫm và dược phẩm.
-Chuẩn độ kết hợp đo pH/ mV hay chuẩn độ đa  chất chuẩn
-Chuẩn độ chỉ số acid tổng và bazo tổng (TAN & TBN)
-Chuẩn độ ngược tự động
-Chuẩn độ dòng/ thế phân cực Ipol, Upol 
-Chuẩn độ điểm uốn/ tương đương định trước
-Chức năng đo chính xác pH, mV, I, T0C
-Chức năng xác định hằng số PK từ 3,5 đến 10,5
-Chuẩn độ quang: Xác định Al, Clo tự do, chỉ số acid, sulfate, VitaminC, Ba/Y, Cu, Ca, Ca/Mg, Fe, Zn,…
-Chuẩn độ Ion chọn lọc ISE: 
+Cation: Ag, Cu, Cd, K, Ca, Na, NH4, Pb,…
+Anion: Cl, Br, F, I, S, SCN, NO3,…
Chuẩn độ Karl - Fischer (Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu)
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)