QUE KIỂM TRA NHANH 

HÃNG: JOHNSON- ANH QUỐC

Phát hiện nhanh các chỉ tiêu bằng que kiểm tra khi có sự thay đổi màu sắc.

Đơn giản và dễ sử dụng

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)