Pipet nhỏ giọt thủy tinh

Pipet nhỏ giọt thủy tinh, có chia vạch

Dung tích pipet từ 2ml - 20 ml

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)