NÚT ĐẬY CAO SU SILICONE SILICOSEN  

*Nút đậy cao su silicone có thể thấm khí dùng cho ống nghiệm, chai lo, và bình chứa trong nuôi cấy vi sinh vật, nấm men, nấm mốc ,…

*Tốc độ bay hơi ước thấp hơn đáng kể tránh vật nuôi khô và thay đổi nồng độ, pH

*Chịu nhiệt cực tốt và có thể tái sử dụng bằng tiệt trùng khô ở 180oC hoặc hấp khử trùng tại 125oC

SL3.Sto6006

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ12 x 9 x h14 x 17mm

SL3.Sto6007

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ15 x 11 x h15 x 20mm

SL3.Sto6008

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ17 x 13 x h10 x 30mm

SL3.Sto6009

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ19 x 15 x h12 x 30mm

SL3.Sto6010

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ22 x 18 x h15 x 30mm

SL3.Sto6011

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ24 x 20 x h21 x 31mm

SL3.Sto6012

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ28 x 20 x h21 x 35mm

SL3.Sto6013

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ32 x 22 x h23 x 32mm

SL3.Sto6014

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ38 x 27 x h29 x 42mm

SL3.Sto6015

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ42 x 32 x h35 x 50mm

SL3.Sto6016

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ52 x 42 x h40 x 60mm

SL3.Sto6017

Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ66 x 54 x h40 x 60mm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)