NHỚT KẾ THỦY TINH CANNON
 
 
 
Hãng sản xuất: Cannon - Mỹ
 
 
 
 
Nhớt kế mao quản thủy tinh: 
 
Nhớt kế Cannon-Fenske Routine
 
Nhớt kế Ubbelohde
 
Nhớt kế chảy ngược
 
Nhớt kế thể tích nhỏ (mẫu 1 ml hoặc nhỏ hơn)
 
Nhớt kế chân không
...
 
 
       *Nhớt kế mao quản chân không, có 3 loại:
 
       Nhớt kế mao dẫn chân không Cannon Manning Cannon Manning Vacuum              Viscometer CMVV) B1 

       Nhớt kế loại B1 có 11 kích cỡ bao chùm một dải đo từ 0,0036 Pa.s đến 8000 Pa.s, nhớt kế cỡ 10 tới 14 là phù hợp nhất để đo độ nhớt của nhựa đường ở 60oC.

 
 
     Nhớt kế mao dẫn chân không Aphalt Institute
(Asphalt Institute Vacuum Viscometer  AIVV) B2

       Nhớt kế loại B2: Nhớt kế loại B2 có 7 kích cỡ bao chùm mộ dải đo từ 4,2 Pa.s đến 580000 Pa.s, nhớt kế từ cỡ 50 tới 200 là phù hợp để đo độ nhớt của nhựa đường ở 60oC.
 
 
       Nhớt kế mao dẫn chân không Modified Koppers
(Modified Koppers Vacuum Viscometer -MKVV) B3

       Nhớt kế loại B3 có 5 kích cỡ bao chùm phạm vi đo từ 4,2 Pa.s đến 20000 Pa.s; nhớt kế từ cỡ 50 tới 200 là phù hợp để đo độ nhớt của nhựa đường ở 60oC
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)