LAM KÍNH 

Lam và lamen đựng tiêu bản

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)