GIẤY LỌC KHÔNG NITƠ

Hãng: Filtratech - Pháp

*Gồm giấy lọc dạng tấm và đĩa

*Thường dùng trong xác định hàm lượng Nitơ trong sắt và thép thô.

(1) Sheet-Type  
FL.FS96.F1010 Filter Paper, Free Nitrogen, 100x100 mm
(2) Disc-Type  
Cat. No. Item name
FL.FS96.A090 Filter Paper, Free Nitrogen, Ø90 mm
FL.FS96.A110 Filter Paper, Free Nitrogen, Ø110 mm
FL.FS96.A150 Filter Paper, Free Nitrogen, Ø150 mm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)