DỤNG CỤ LẤY MẪU

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng nhớt, dùng vòi hút kéo lên, dễ dàng thu mẫu trong dược phẩm và mỹ phẩm

Cây giáo lấy mẫu bột phẩm màu

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng

Dụng cụ lấy mẫu nước

Dụng cụ lấy mẫu nước bằng inox

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng bằng bơm chân không

Bộ lấy mẫu dung môi, lấy mẫu chất dễ cháy

Bộ lấy mẫu chất lỏng bằng bơm tay

Dụng cụ lấy mẫu, có tay cầm xoay tròn, dễ dàng lấy mẫu bột

Dụng cụ lấy mẫu bột khối lượng nhỏ

DỤNG CỤ LẤY MẪU XĂNG,DẦU
Hãng :Koehler - Mỹ
Codel: K27700

  Dụng cụ lấy mẫu xăng, dầu nhẹ, dầu sáng màu, Dầu DO bằng đồng ASTM D4057.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)