Lực ma sát khô (trượt, nghỉ, lăn) là lực chống lại chuyển động ngang giữa hai bề mặt rắn tiếp xúc.

Nó chia thành:

+ma sát "tĩnh" hoặc "ban đầu" - lực tác dụng khi không có chuyển động tương đối giữa hai bề mặt

+ma sát 'động học' hoặc 'động lực học' - lực tác dụng khi các bề mặt chuyển động tương đối với nhau

Giá trị thường được sử dụng là hệ số ma sát (COF), mô tả tỷ số giữa lực ma sát giữa bề mặt của hai vật thể và lực ép chúng lại với nhau. Vì nó là một tỷ lệ, nó là không có thứ nguyên không có bất kỳ đơn vị nào.

 

Thử nghiệm COF thường sử dụng một bàn ma sát, trong đó một con trượt có trọng lượng đã biết được bao phủ trong một vật liệu và được kéo với tốc độ không đổi dọc theo bề mặt phẳng của một vật liệu khác hoặc giống nhau. Các lực được đo và sau đó chia cho khối lượng của con trượt để tính COF.

 

Một hệ thống kiểm tra ma sát chính xác phải cho phép ghi lại lực cực đại khi xe trượt chỉ bắt đầu chuyển động - ma sát tĩnh ('ban đầu'), còn được gọi là hiệu ứng 'ma sát' - và cũng phát hiện các thuộc tính ma sát 'động học', trong đó bề mặt gợn sóng dưới 'trượt dính' động trong giai đoạn chuyển động của thử nghiệm.

 

               

 

Kiểm tra hệ số ma sát thường được sử dụng trong ngành công nghiệp bao bì giấy và nhựa, đặc biệt để kiểm tra ma sát bắt đầu và trượt của màng và tấm nhựa, khi đánh giá tính chất trượt tạo ra bởi các chất phụ gia trong màng nhựa. Cần biết khi cài đặt tốc độ nạp và tốc độ chạy trên dây chuyền dán keo, chiết rót và đóng gói tự động

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)