BỘ LÀM MỀM NƯỚC 

HÃNG: HUMAN- HÀN QUỐC

Dùng bộ làm mềm nước để giải quyết các vấn đề:

*Khi nước cấp là nước ngầm

*Trong dòng nước cấp có nhiều phân tử, chất hữu cơ và gỉ sét

*Trong nước cấp có độ cứng cao (nhiều Ca2+, Mag2+)

*Khi độ dẫn điện của nước cấp lớn hơn 300~400µg/cm

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)