Bộ MINIKIT kiểm tra hàm lượng Sulphate

Hãng: Lovibond - Đức

1. Hàm lượng Sulphate thấp  20 - 200 mg/l Na2SO4

MINIKIT AF 432

Sulphite, low range:      20 - 200 mg/l Na2SO4

Order Code: 414320

2. Hàm lượng sulphate 40 -200 mg/l  Na2SO4 ( hàm lượng cao 40 - 4000 mg/l SO4)

MINIKIT AF 431

Sulphate, high range:      40 - 4000 mg/l SO4

Order Code: 414310

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)