Bộ MINIKIT AF434 kiểm tra Natri Sulphite 
Code: 414340
Hãng sản xuất: Lovibond - Đức

Khoảng đo: Sulphite  2-50 mg/l
Bao gồm:
Chai đựng mẫu, 100 ml
Thuốc thử Sulfite No.1, 40 viên
Thuốc thử Sulfite No.2 LR, 100 viên

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)