BỘ CHƯNG CẤT FLOURIDE

SL.APP2039

Hãng sx: scilab - Hàn Quốc

SciLab® DURAN glass Ammonium/Cyanide/Fluoride- Distilling Apparatus, Joint 1000㎖ In Accordance with International Water Quality Standard, S05353.1a/ ES05352.1a/ ES05351.2a

SL.App2039 Ammoni & Cyan. Appa., DURAN® 1000ml Set, 24/40

 

SciLab® DURAN glass Fluoride Distillation Kit, 1000㎖ In Accordance with Water Quality Standard, ES05351.2a / ASTM /

SL.App2040 Fluoride Distillation Kit, DURAN® 1000ml
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)