BỘ CHƯNG CẤT XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG DẦU MỎ

HÃNG CUNG CẤP: SCILAB- HÀN QUỐC

MÃ HÀNG: SL.App2011

Bộ chưng cất xác định hàm lượng nước dùng để kiểm tra độ ẩm , xác định hàm lượng nước trong dầu và vật liệu nhựa rải đường.

Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D95.99

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)