BỘ CHƯNG CẤT CYANIDE
Hãng cung cấp: Scilab/ Hàn Quốc
Code: Sl.App2039
SciLab® DURAN glass Ammonium/Cyanide/Fluoride- Distilling Apparatus, Joint 1000㎖ In Accordance with International Water Quality Standard, S05353.1a/ ES05352.1a/ ES05351.2a

 

xyanua , cyanua , cyanide

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)