BỘ CHƯNG CẤT ĐIỂM SÔI

Hãng cung cấp: Scilab - Hàn Quốc

*Dùng chưng cất cồn, acetone,...

Dạng ống ngưng tụ nằm ngang

Dạng ống ngưng tụ thẳng đứng

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)