BẾP ĐIỆN CÓ BỀ MẶT GIA NHIỆT LỚN

Model: SHPLP-C-P

Order Code: SL.SHP03024

Hãng : Scilab - Korea

                                                              

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)