238418 Điện cực pH  Double Pore đo mẫu thịt và phô mai

Hamilton - Thụy Sỹ

Double Pore là điện cực chọc thủng pH kết hợp, không cần bảo trì, được chế tạo đặc biệt để sử dụng với các mẫu rắn và bán rắn. Hai lỗ đơn khiến cho màng ngăn không thể bị tắc và lý tưởng nhất là phù hợp với các điện cực này để đo thịt và pho mát.

Những lợi ích

Điện cực chọc thủng pH kết hợp không cần bảo trì
Đầu nhọn, đặc biệt để sử dụng với các mẫu rắn và bán rắn
Lý tưởng cho việc đo lường thịt và pho mát
2 Lỗ đơn khiến cho mối nối chất lỏng không thể bị tắc
Số sê-ri, chứng chỉ

Part # / Ref a-length Electrical Connector Shaft Diameter Below
238400

35 mm

S7

6 mm

238418

35 mm

S7

4.5 mm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)