238285 ĐIỆN CỰC FOODTRODE 

HAMILTON - THỤY SỸ

FoodTrode là một điện cực kết hợp chắc chắn để đo trong môi trường chứa protein. Ba màng gốm đảm bảo đo nhanh, chính xác.


Điện cực pH kết hợp chắc chắn để đo trong môi trường chứa protein
3 màng gốm đảm bảo đo nhanh và chính xác
Dễ dàng để làm sạch
Ổn định lâu dài nhờ hệ thống Everef
Số sê-ri, chứng chỉ

Part # / Ref a-length pH Glass Electrical Connector Temperature Sensor
238285

120 mm

Hamilton Type HF Glass

S7

No

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)