238080 Điện cực TipTrode Hamilton

Hamilton - Thụy Sỹ

TipTrode là một điện cực chọc thủng pH kết hợp có thể châm lại được, được chế tạo đặc biệt để sử dụng với các mẫu rắn và bán rắn.

Những lợi ích


Điện cực chọc thủng pH kết hợp có thể nạp lại
Đầu màng nhọn, đặc biệt để sử dụng với các mẫu rắn và bán rắn
Hệ thống Everef ổn định lâu dài
Số sê-ri, chứng chỉ

Part # / Ref a-length pH Glass Electrical Connector Electrolyte
238080

25 mm

Hamilton Type HF Glass

S7

Protelyte

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)