BÌNH TRIỂN KHAI SẮC KÝ HÌNH TRỤ

*Code đặt hàng: 416170-1020

*Hãng: Kimble Chase USA

*Dùng để phát triển sắc ký cho tâm 10x20cm. Buồng mẫu giúp cho thấm đẩm tối đa với lượng dung môi tối thiểu
*Tuân theo  USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements

 

Part Number Name for Plate Size Lid
416170-0510 Cylindrical TLC Developing Tanks 5 x 10 cm Glass
416170-0520 Cylindrical TLC Developing Tanks 5 x 20 cm Glass
416170-1020 Cylindrical TLC Developing Tanks 10 x 20 cm Glass
416170-1118 Cylindrical TLC Developing Tanks 1 x 3 in Polyethylene
416170-1119 Cylindrical TLC Developing Tanks 1 x 3 in Polyethylene
416170-1120 Cylindrical TLC Developing Tanks 5 x 10 cm Polyethylen
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)