Đo độ bám dính

Kiểm tra bám dính được sử dụng để đánh giá chất lượng liên kết và là một cách đơn giản để xác định độ bền bám dính của vật liệu, đặc biệt trong trường hợp có màng mỏng bám trên bề mặt nền.

 

Bằng cách đo các đặc tính căng giữa chất kết dính và bề mặt chất kết dính, nó cực kỳ hữu ích trong việc đánh giá ảnh hưởng của các quá trình (ví dụ: xử lý bề mặt, khử trùng) hoặc hiệu suất trong cuộc sống thực (ví dụ: tiếp xúc với nhiệt độ và áp suất của môi trường).

 

Có nhiều phương pháp kiểm tra độ bám dính (peel) khác nhau được mô tả trong các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn công nghiệp, nhưng tất cả chúng đều yêu cầu ít nhất một chất kết dính linh hoạt được giữ trong một chuôi kéo và tách khỏi bề mặt còn lại. Các giá trị kéo dài-lực kéo liên tục được ghi lại để có được dữ liệu chính xác để tính toán các giá trị bóc tách. Sự khác biệt chính giữa các phương pháp là góc bóc và liệu góc bóc có giữ nguyên trong quá trình thử nghiệm hay không.

                   

Các loại phép đo độ bám dính:

  • 90 degree - requires a sliding table or peel wheel fixture to ensure the peel angle remains constant
  • 135 degree - simulates the angle at which a person may peel a lid from a container (eg. a yoghurt pot)
  • 180 degree - one of the adherends must be flexible enough so that it can essentially fold back on itself 
  • Climbing drum - used when a flexible material is bonded to a very rigid adherend (eg. composite honeycomb aerospace panel)
  • Floating roller - used when a flexible material is bonded to a comparatively rigid adherend
  • T-peel - used for flexible-flexible adherends. Typically returns lower peel values than other methods since the entire load applied is transmitted to the bond

Video tham khảo:

                             

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)